Regeneračný pobyt "Osviež svoje sily a záľuby"

Klub OMD Farfalletta Žilina organizoval v dňoch 13. - 17. 8. 2017 v bezbariérovom penzióne Bystrík v Čičmanoch 2. ročník regeneračného pobytu "Osviež svoje sily a záľuby". Podujatie bolo súčasťou aktivít v rámci zlepšovania sociálnej inklúzie a integrácie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím zo žilinského regiónu hrou boccia. Vedúcim jednotlivých aktivít bol skúsený inštruktor Mgr. Ondrej Bašták Ďurán, zaujímavé animátorské aktivity za účelom zlepšovania socializácie ponúkla animátorka Mgr. Eva Proroková. Podujatie rozšírilo možnosti zmysluplného trávenia voľného času pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, predovšetkým osôb s telesným hendikepom, prípadne kombinovaným znevýhodnením - prispelo k upevňovaniu vzťahov, pestovaniu záľub, podpore rovnosti príležitostí osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a začleňovania sa do diania v komunite.

PROJEKT BOL SPOLUFINANCOVANÝ MESTOM ŽILINA a NADÁCIE ZSE.

Ďakujeme za podporu!

Fotogaléria:

 • 00
 • 02
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 10
 • 11
 • 12
 • 15
 • 16
 • 19
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 38
 • 40
 • 42
 • 45
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

Simple Image Gallery Extended