Bocciou k pohybu, zdraviu a športovým úspechom - 2017

Aktivity nášho Klubu OMD Farfalletta Žilina v roku 2017 podporila aj Nadácia ČSOB. Náš klub tak získal finančné prostriedky na podporu športovcov paralympíjskej disciplíny boccia, vďaka ktorým je možné zabezpečiť účasť hráčov (osôb ŤZP) na celoslovenských športových podujatiach - turnajoch v boccii, realizovanie tréningov, klubovej Boccia miniligy, ako i zainvestovať do obnovy a údržby športového náradia a zakúpiť ďalšie kompenzačné pomôcky nevyhnutné pre tento druh športu.

V súvislosti so schváleným projektom budeme môcť pripraviť i vhodné podmienky pre zorganizovanie národného ligového turnaja v kategórii BC3 v apríli 2017.

Nadácia ČSOB podporila aktivity nášho klubu od 1.12.2016 do 31.07.2017 v sume 2 614,00 €.

Aj touto cestou srdečne ďakujeme!