Podpora Nadácie SPP v roku 2022

Nadácia SPP v období od 6.5. do 31.10. 2022 podporilo aktivity Klubu OMD Farfalletta Žilina v rámci projektu s názvom Boccia – podpora šporových aktivít a zdravého životného štýlu osôb s ŤZP v grantovom programe Športuj aj Ty!

Čítať Ďalej

Boccia – podpora aktívnejšieho a zdravšieho životného štýlu osôb s ŤZP

Aj v rokoch 2017/2018 podporuje činnosť nášho klubu Nadácia ČSOB v rámci jej Zamestnaneckého grantového programu. Vďaka získaným finančným prostriedkom môžeme zabezpečiť účasť našich hráčov na národných aj medzinárodných športových podujatiach v paralympíjskej disciplíne boccia, realizovať pravidelné tréningy boccie a výročnej Klubovej boccia miniligy.

Čítať Ďalej