Boccia – podpora aktívnejšieho a zdravšieho životného štýlu osôb s ŤZP

Aj v rokoch 2017/2018 podporuje činnosť nášho klubu Nadácia ČSOB v rámci jej Zamestnaneckého grantového programu. Vďaka získaným finančným prostriedkom môžeme zabezpečiť účasť našich hráčov na národných aj medzinárodných športových podujatiach v paralympíjskej disciplíne boccia, realizovať pravidelné tréningy boccie a výročnej Klubovej boccia miniligy.

Klub môže zainvestovať i do obnovy, údržby a zakúpenia kompenzačných a športových pomôcok s cieľom podpory aktívneho, zmysluplného a zdravšieho životného štýlu osôb s ŤZP.

Nadácii ČSOB ďakujeme za dôveru, priazeň a podporu.