Podpora Nadácie SPP v roku 2022

Nadácia SPP v období od 6.5. do 31.10. 2022 podporilo aktivity Klubu OMD Farfalletta Žilina v rámci projektu s názvom Boccia – podpora šporových aktivít a zdravého životného štýlu osôb s ŤZP v grantovom programe Športuj aj Ty!

Touto cestou ďakujeme Nadácii SPP za dôveru, priazeň, podporu a poskytnutie grantu vo výške 2000 euro, vďaka ktorému sme mohli zorganizovať ďalší ročník súťaže „Integrovaná boccia miniliga“ (séria športových stretnutí v bezbariérovom prostredí), zabezpečiť účasť našich športovcov na 4 tréningoch boccie i na viacerých národných a medzinárodných turnajoch, či Majstrovstvách SR. Z finančného príspevku sme zakúpili 1 sadu nových boccistických loptičiek, 1 kufrík na rampu, ako i ďalší žiadaný športový materiál. Časť financií sa využila i na úhradu prenájmu bezbariérovej telocvične a občerstvenie počas súťaží.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

ĎAKUJEME!