Bezpečne za bocciou, v ústrety úspechu - 2016

Aktivity Klubu OMD Farfalletta v rámci projektu „Bezpečne za bocciou, v ústrety úspechu“ podporila v roku 2016 aj Nadácia Kia Motors Slovakia.

V spolupráci s prepravnou službou SAMARITÁN, n.o. z Martina umožňujeme zabezpečiť účasť hráčov boccie nášho klubu na rôznych boccistických športových podujatiach. Na turnajoch boccie a na Športovo - rekondičnom sústredení.

Tento projekt bol podporený vo výške 1 359,00 €.

Ďakujeme za podporu!