S Vami sa dostaneme tam, kam sa inak nedostaneme - 2010

Klub OMD Farfalletta v rámci projektu „S vami sa dostaneme tam, kam sa inak nedostaneme“, ktorý podporila Nadácia Pontis v spolupráci so spoločnosťou Kia Motors Slovakia s.r.o. zabezpečoval v spolupráci s prepravnou službou SAMARITÁN, n.o. v Martine, účasť hráčov boccie na 2. ročníku Boccia mini ligy 2010, tréningoch a na turnajoch organizovaných SZTPŠ ako i našou materskou organizáciou (OMD v SR) v období od 22. februára 2010 do 17. septembra 2010. Tento projekt bol podporený vo výške 1 947,00 €.

Čítať Ďalej

Boccia rúca bariéry - boccia ľudí spája! - 2009

Projekt prvého zamestnaneckého grantového programu „Starajme sa o lepši život“ bol zameraný na podporu voľnočasových – športových aktivít pre handicapované osoby a vytvorenie čo najlepších podmienok na šport boccia. Kládol si za cieľ „bezbariérovosť v našich dušiach“ a bol zameraný sa na integráciu znevýhodnených skupín obyvateľstva do spoločenského života.

Čítať Ďalej

Boccia - to je šport pre nás! - 2007

Realizáciu projektu pod názvom „Boccia – to je šport pre nás!“ zameraného na športové aktivity ťažko telesne postihnutých ľudí podporilo mesto Žilina v rámci grantového systému pre rok 2007 sumou 40 000,- Sk.

Čítať Ďalej