Boccia rúca bariéry - boccia ľudí spája! - 2009

Projekt prvého zamestnaneckého grantového programu „Starajme sa o lepši život“ bol zameraný na podporu voľnočasových – športových aktivít pre handicapované osoby a vytvorenie čo najlepších podmienok na šport boccia. Kládol si za cieľ „bezbariérovosť v našich dušiach“ a bol zameraný sa na integráciu znevýhodnených skupín obyvateľstva do spoločenského života.

Čítať Ďalej

Boccia - to je šport pre nás! - 2007

Realizáciu projektu pod názvom „Boccia – to je šport pre nás!“ zameraného na športové aktivity ťažko telesne postihnutých ľudí podporilo mesto Žilina v rámci grantového systému pre rok 2007 sumou 40 000,- Sk.

Čítať Ďalej